Automatisering - Telecommunicatie : 
Vandaag de dag dienen wij aandacht te hebben voor de verschillende technische mogelijkheden op het gebied van automatisering en telecommunicatie, twee aspecten die een groot deel uitmaken van de zakelijke markt. 

Binnen de technische mogelijkheden en expertise die voorhanden zijn, dienen afstemming van vraag en aanbod ten allen tijde een verbetering van het bedrijfsproces tot resultaat te hebben. 

 
   Activiteiten : 
 
De activiteiten omvatten :

Projektassistentie

Softwareontwikkeling, Maatwerk

Hardware, Installatie, Bekabeling, Netwerken

Beheer , Onderhoud

  Dankzij het inzetten van onze informaticaspecialisten bespaart U op het vlak kosten (exacte kostprijs, vertrouwelijkheid (deontologische regels), betrouwbaarheid (back-up procedures) uiitbreidbaarheid (ervaring in diverse omgevingen).
Dus ....